Floryalı Botanik Peyzaj

ABİES BORNMULLERİANA

 • ABİES BORNMULLERİANA ürünümüz - Floryalı Botanik Peyzaj
 • ABİES BORNMULLERİANA ürünümüz - Floryalı Botanik Peyzaj
 • ABİES BORNMULLERİANA ürünümüz - Floryalı Botanik Peyzaj
 • ABİES BORNMULLERİANA ürünümüz - Floryalı Botanik Peyzaj

ABİES BORNMULLERİANA

Uludağ göknarı, çamgiller familyasından 30-40 metre boylanabilen, bir göknar alt türü. Yöresel olarak küner, verdinar, iledenaz gibi isimlerle de bilinir. Doğal yayılım aralığı sadece Anadolu'da bulunan endemik bir alttürdür.

 • Uludağ göknarı (Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana), çamgiller (Pinaceae) familyasından 30-40 metre boylanabilen, bir göknar alt türü.
 • Yöresel olarak küner, verdinar (Bolu), iledenaz (Kastamonu) gibi isimlerle de bilinir.
 • Piramidal gelişme gösterir, tepeden, tabana kadar çok sık dallıdır.
 • Gövde kabuğu gridir.
 • Alt dallar yanlara doğru yatay uzanır.
 • Yan sürgünlerin ucundaki tomurcuklar reçinelidir.
 • İğne yaprakları 2-3,5 cm boyunda, parlak koyu yeşil, uç kısımları hafif oyukludur.
 • Yaprakların alt yüzündeki iki adet belirgin, gümüşî renkli stoma bandı, aynı zamanda yapraklarının üst yüzeyinde de görülür.
 • Ortalama 15–16 cm boyunda ve 5 cm çapında kırmızı-kahverengi kozalakları vardır.
 • Dallar üzerinde dik duran kozalakların dış pulları, iç pullarından daha uzundur ve bol reçinelidir.
 • Dış pullar sivri bir uçla sonuçlanır ve geriye doğru kıvrıktır.
 • Toprak ve rutubet istekleri fazladır.