Floryalı Botanik Peyzaj

ACER PLATANOİDES

  • ACER PLATANOİDES ürünümüz - Floryalı Botanik Peyzaj
  • ACER PLATANOİDES ürünümüz - Floryalı Botanik Peyzaj
  • ACER PLATANOİDES ürünümüz - Floryalı Botanik Peyzaj
  • ACER PLATANOİDES ürünümüz - Floryalı Botanik Peyzaj

ACER PLATANOİDES

Çınar yapraklı akçaağaç, Sapindaceae familyasından, Fransa ile Rusya'dan İskandinavya ve İran'a kadar yayılış gösteren akçaağaç türü. 20–30 m'ye kadar boylanan bu ağacın geniş bir tacı vardır.

  • Kışın yaprak döken bitkidir.
  • Çınar yaprağını andıran, saçaklı, sık yaprakları vardır.
  • Sonbaharda yaprakları renk gösterisi yapar.
  • Genel olarak soğuğa ve olumsuz koşullara dayanıklı olmalarının yanı sıra kurak yerlerde sık sık sulanmaları gerekir.
  • İyi drene olmuş zengin toprak istekleri vardır aksi halde tatminkâr bir gelişme göstermezler.
  • Bu bitkinin az budanması gerekir.