Floryalı Botanik Peyzaj

ARAUCARİA HETEROPHYLLA

  • ARAUCARİA HETEROPHYLLA ürünümüz - Floryalı Botanik Peyzaj
  • ARAUCARİA HETEROPHYLLA ürünümüz - Floryalı Botanik Peyzaj
  • ARAUCARİA HETEROPHYLLA ürünümüz - Floryalı Botanik Peyzaj
  • ARAUCARİA HETEROPHYLLA ürünümüz - Floryalı Botanik Peyzaj

ARAUCARİA HETEROPHYLLA

Araucaria, kozalaklı ağaçları kapsayan, Araucariaceae familyasına ait bir cinsdir.

  • Çamgillerin de bağlı bulunduğu Pinales (iğne yapraklılar) gurubundan,  Araucariaceae familyasındandır.
  • Salon çamı farklı yönlere uzayan yan dallarının karşılıklı olarak birbirlerine simetrik geliştiği dikkati çeker. Dalları yere paralel ve bazen aşağı eğik olarak büyür.
  • Yapraklar açık yeşil olup yumuşak görünümlüdür.
  • Kumlu, tuzlu ve ağır asitli topraklarda sorunsuz gelişirler.
  • Direkt güneş ve gün boyu güçlü aydınlık ortam salon çamının gelişimini olumlu yönde etkiler.