Floryalı Botanik Peyzaj

CEDRUS LİBANİ

 • CEDRUS LİBANİ ürünümüz - Floryalı Botanik Peyzaj
 • CEDRUS LİBANİ ürünümüz - Floryalı Botanik Peyzaj
 • CEDRUS LİBANİ ürünümüz - Floryalı Botanik Peyzaj
 • CEDRUS LİBANİ ürünümüz - Floryalı Botanik Peyzaj

CEDRUS LİBANİ

Toros sediri veya Katran ağacı, çamgiller familyasından Güney Anadolu Toroslarında yaygın görülen, ayrıca Kelkit ve Yeşilırmak vadilerinde kalıntı meşcereleri bulunan bir sedir türü

 • Genç sürgünler grimsi kahverengi, çıplak ya da hafif tüylüdür.
 • 40 m'ye kadar boy yapar.
 • ğne yapraklar 1,5-3,5 cm uzunluğunda, sert ve batıcıdır.
 • Renkleri önceleri koyu yeşil, zamanla yaşlı bireylerde mavimsi yeşil renk almaktadır.
 • Kozalakları genellikle fıçı biçimindedir.
 • Boyları 8-10 cm, enleri 4-6 cm'dir.
 • Kozalak pulları geniş ve tam kenarlıdır.
 • Dış yüzeyleri hafifçe tüylüdür.
 • Kozalakların üzerlerinde bol reçine bulunmaktadır.
 • Toros sedirinin ışık isteği fazladır ve yarı ışık ağacı olarak kabul edilir.
 • Toprak bakımından seçici değildir.
 • Daha ziyade kayalık kalkerli yamaçlarda yetişirler.
 • Akdeniz ikliminin hâkim olduğu yerlerde bulunur.
 • Kışları ılık yerler ister.