Floryalı Botanik Peyzaj

CUPRESSUS MACROCARPA 'AUREA'

 • CUPRESSUS MACROCARPA 'AUREA' ürünümüz - Floryalı Botanik Peyzaj

CUPRESSUS MACROCARPA 'AUREA'

TERS AŞILI LİMONİ SERVİ

 • Tuz serpintilerine ve rüzgara son derece dayanıklıdır. Bu nedenle deniz kenarlarına rahatlıkla uyum sağlarlar.
 • Ilıman ve nemli iklim severler.
 • Gençken dar konik duruşlu, olgunlaştıkça alt eteği genişleyen her dem yeşil ibrelidir.
 • 2-3m genişleyebilen,6-8 m boylanabilen bir ağaçtır.
 • Üçgen biçimindeki pul yapraklar küt uçludur.
 • Genç sürgündekiler açık sarıdır.
 •  Hoş bir limon kokusu yayarlar.
 • Dallar gövdeye diktir.
 • Gövde gençken kızıl kahverengi, ileriki yaşlarda grimsi ve levhalar halinde çatlaklıdır.
 • Erkek ve dişi çiçekler aynı ağaç üzerinde bulunur
 • . Erkek çiçekler açık sarı renkte 3-4 mm boyunda yumurta biçimindedir.
 • Kozalaklar 2,5-3 cm çapındadır.
 • Her türlü toprakta yetişir.Kök sistemi çok hızlı gelişir.Bu nedenle sık ve bol sulama isterler.
 • Bu varyetenin dalları önce dik, sonra yatay olarak dağılır ve geniş konik bir form oluşturur.