Floryalı Botanik Peyzaj

HEDERA COLCHİCA

  • HEDERA COLCHİCA ürünümüz - Floryalı Botanik Peyzaj
  • HEDERA COLCHİCA ürünümüz - Floryalı Botanik Peyzaj
  • HEDERA COLCHİCA ürünümüz - Floryalı Botanik Peyzaj
  • HEDERA COLCHİCA ürünümüz - Floryalı Botanik Peyzaj

HEDERA COLCHİCA

ACEM SARMAŞIĞI

  • Anavatanı: Yakın ve Orta Doğu
  • Her dem yeşil sürünücü ve yer örtücü
  • 30 m boylanabilir.
  • Nemli akarsu vadilerinde veya orman alt tabakasında yetişir. Sıcak iklimlerde daha hızlı büyür.
  • Toprak: Nemli, iyi drenajlı ve besin değeri yüksek toprak. 
  • Işık isteği: Gölge, Yarı Gölge.